Delite na Facebook    
Dugovi su na početku zajedničkog opadanja

16.08.2011

Ekonomija evrozone se potresa u temeljima, a svakako ne iznenađuje da je ključ problema rastući dug.

Dugovi, dugovi, dugovi su na početku zajedničkog prosperiteta, ale i pada. Faza finansijskog i ekonomskog opadanja se postepeno aktivira. U vreme kada je evrozoni potrebna globalna stabilnost da bi se zaustavijo unutrašnji razpad problematičnih zemalja kao što su Grčka, Irska, Portugalija, Španija i Italija, dolazi do globalnog finansijskog zemljotresa.

Koracima rejting agencije Standard&Poor’s prema SAD danas ne mogu biti dugoročno sigurni ni u Francuskoj i Velikoj Britaniji, gde su dugovi usmereni na psihološki nivo od 100 odsto na HDP. Akcenat se stavlja na Francuze, koji danas zajedno sa Nemačkom garantuju skoro 50 odsto rizika kroz evroval (EFSF). U slučaju kolapsa Italije, ovaj nivo dostiže 75 odsto.

Upravo degradiranje SAD-a će stvoriti još veći pritisak na rizične zemlje evrozone – Španiju, Italiju i Belgiju – i potrebe za ekstremnim garancijama iz evrovala. Već danas svi moramo da doprinesemo značajne količine sredstava, tako da možemo garantovati AAA rejting obveznica evrovala, koji treba da bude zalog za novi grčki dug. Održavanje AAA rejtinga nakon turbulencije u SAD će značiti da treba zalaziti dublje u džepove evropskih poreskih obveznika. Već sada je udeo garancija Slovačke na evrovalu negde oko 10 milijardi evra (kamata po povećanju evrovala na 779 milijardi evra) i pod pritiskom finansijskih turbulencija rasti. Ne sme se zaboraviti spasonosnih 780 miliona evra za novu finansijsku pomoć Grčkoj. Produbljivanje nepoverenja investitora prema sposobnosti vlada garantujući svoje dugove dobiće pitanje budućnosti evrozone na titulnu stranu i bulevara. Još uvek je važeća naša pretpostavka, da sa nesposobnošću Španije i Italije da upravljaju svojom dužničkom službom, evropska monetarna unija će pasti u zaborav. Vreme je da se sabere jedan i jedan za sve u evrozoni.

Očekujemo da u takvoj napetoj situaciji, koju posmatramo na finansijskim tržištima u poslednjih nekoliko dana, samnjenje AAA rejtinga je “magični znak“. Kraj hegemonije SAD-a i dolara uloženog na bezvrednom novcu i ogromnim dugovima može da izazove kratkoročne turbulencije. Uz to, međutim, dolazi i do prilike izgradnje budućnosti na realnim aktivima i brisanje „utopijske religije“ zasnovanoj na dolaru i ekonomiji Sjedinjenih američkih država. 

<< nazad